Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dramalekar

Skapad 2018-04-03 09:37 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 1
Prova på leka lekar där socialt samspel/samarbete står i fokus. Träna att våga agera lite mera än i "vanliga" lekar.

Innehåll

Vad och hur kommer vi att göra? Arbetssätt/metod

Vi delar in barnen i mindre grupper som får turas om att vara med på dramalekar. Dramalekarna har vi inne med en pedagog.

 

Konkret/konkreta mål: Vilka resultat vill vi se hos barnen? Vad vill vi att eleverna ska ha möjlighet att utveckla/lära sig?

 • Bli bättre på socialt samspel/samarbete
 • Våga prova något nytt och agera i mer än i "vanliga" lekar.

Dokumentation: På vilket sätt? Vad vill vi visa?

Vi fotograferar och iakttar deras utveckling i att våga.Utvärdering: Vad och hur?

Vi samtalar med barnen när vi är färdiga med dramalekarna, de får säga vad de tyckte om lekarna samt vad de tror syftet kan ha varit.När? Tidsplanering, redovisning, utvärdering och reflektion

Vi leker i ca 30-45 min, sen utvärderar/reflekterar vi som tar ca 10 min

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: