Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

El-lära åk 4

Skapad 2018-04-03 11:05 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Hur kommer det sig att en lampa tänds när vi trycker på en strömbrytare? Vad betyder sluten krets? Vad behövs för att en lampa ska kunna lysa? Varför tar batterier slut? - Det finns många frågor om el-lära, trots att det är en del av vår vardag. Nu är det dags för oss att få koll på detta!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar:

 • kunskaper inom fysik

 • en nyfikenhet och ett intresse för att undersöka och förstå omvärlden.

 • förmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysik

 • begreppsförmågan, för att kunna samtala kring fysik och använda korrekta begrepp

 • förståelse för hur tekniken förändrats genom tiden och att det fortfarande förändras.

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmågan att ta till sig information och använda den för att argumentera egna ställningstaganden. 

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • använda fysikens begrepp i samtal och i skrift

 • genomföra systematiska undersökningar

 • dokumentera dina undersökningar

 • skriftligt och muntligt diskutera etiska, och moraliska dilemman gällande dagens teknikanvändning. 

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer innefatta:

 • genomgångar

 • samtal i grupp/helklass

 • undersökningar och dokumentation

 • film

 • arbeta i par och skriva resonerande texter kopplade till Skolverkets bedömningsstöd, samt uppgifter från gamla nationella prov i fysik

 • skriva ett prov i fysik (i grupp) 

 

Ord som vi kommer arbeta med under projektet:

 • Elektricitet

 • LED

 • Glödtråd

 • Sluten krets

 • Parallellkoppling

 • Seriekoppling

 • Batteri

 • Säkring

 • Jordfelsbrytare

 • Strömbrytare

 • Spänning

 • Volt

 • Watt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: