Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva deckare vt-18

Skapad 2018-04-03 11:13 i Hogstorps Skola Uddevalla
Skriva spännande berättelser
Grundskola 5 Svenska
Du har under vårterminen lärt dig mer om deckargenren. Som avslutning ska vi nu tillsammans med skolbibliotekarie Mariann skriva en egen deckare.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer ges möjlighet att utveckla din förmåga i svenska genom att;

* formulera dig och kommunicera i tal och skrift

* läsa och analysera skönlitteratur

* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Undervisning och arbetsformer

- läsa deckare utifrån Marianns bokpresentation (vi har boklådor under arbetets gång)

- inledande övning med personbeskrivning

- diskussion kring deckargenren, vad ska man tänka på?

- arbeta med "deckarhäftet" (din stödstruktur under arbetets gång)

- skriva deckare på dator med kontinuerlig formativ bedömning från mig och Mariann

- summativ bedömning utifrån gällande matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Skriva deckare vt-18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Berättande texter
De berättande texter jag skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter jag skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter jag skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: