Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt VT 18

Skapad 2018-04-03 11:56 i Jarlaparkens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Projekt: Normer och värden Tema: Vänskap

Innehåll

Projektplan 

Vi bestämmer tillsammans i de båda grupperna på gul att arbeta med temat vänner i det övergripande projektet normer och värden. Vi fokuserar på empati, hur man är en bra kompis, samarbete och turtagning.

Bakgrund

I vårt nystartade projekt vänner ser vi ett behov hos barnen av att få meningsfulla sammanhang där deras uppmärksamhet fångas och de får ro att stanna kvar i gemenskapen. Att vistas och vara en del av mindre grupper med en uppmärksam pedagog, där en får möjlighet att använda flera sinnen ger en bra grund för att utforska samarbete, empati och vänskap. Att se andra barns tillvägagångssätt, att få uppleva fördelarna med samarbete och turtagning samt känna gemenskap stärker både gruppdynamiken och det enskilda barnet.

Läroplansmål vi kommer fokusera särskilt på samt förmågor hos barnen vi vill utveckla och utmana 

Utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

Utforskningsbara frågeställningar att fördjupa tillsammans med barnen

Vad är vänskap? Hur gör vi vänskap? Hur gör vi förlåt? Vad är en kompis? Hur gör en kompis?
 
Pedagogernas fokus 

 

Pedagogernas fokus: vilka strategier använder barnen för att ”göra vänskap”? ( t.ex. hjälper, visar empati, lyssnar, samarbetar etc.) Skapa mötesplatser och trygga/respektfulla relationer. Stärka barnens självkänsla.

 

Använda ledord för att hålla projektet levande under alla delar av dagen ex: tillsammans, dela med sig, samarbete, olika/lika mm.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: