Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation

Skapad 2018-04-03 12:30 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Eleverna ska göra en muntlig presentation med hjälp av tex Google presentationer.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska göra en muntlig presentation där du berättar om något du är intresserad av.

Innehåll

Syfte

Syfte med undervisningen är att eleverna ska:

 

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

 • Öva att tala inför andra i form av en muntlig redovisning.
 • Sträva efter att tala tydligt och fritt (med stödord vid behov).
 • Förstärka sin redovisning med hjälp av tex Google presentationer.

Undervisning

Vi kommer att prata om hur man talar inför en klass. Vad är viktigt att tänka på? Hur viktigt är det att vara väl förberedd? Ni kommer att få förbereda er för att presentera ett valfritt ämne inför klassen. Presentationerna kommer vi att göra i halvklass.

Bedömning

Vid bedömningen av era presentationer tittar vi på följande:

 • Struktur på redovisningen (röd tråd).
 • Förberedelse (hur väl du förberett din redovisning).
 • Din förmåga att tydligt framföra ditt arbetes innehåll inför åhörare (tydlighet, ögonkontakt, inlevelse m m).
 • Hjälpmedel (används hjälpmedel för att göra redovisningen tydligare och mer intressant).

 

  All bedömning sker i matriserna nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Muntligt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Den ordning ni redovisar ämnet - från inledning till avslutning
Du hade en röd tråd och försökte hålla dig till den.
Du hade en tydlig röd tråd med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och en tydlig avslutning.
Du var så pass säkra att du kunde vika ut på sidospår utan att förståelsen var förlorad (t.ex. berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer).
Hjälpmedel
Google presentationer
Du skrev/visade något litet i din presentation.
Du använde dig av presentationer för att göra presentationen tydligare och mer intressant. Den innehöll någon effekt.
Du gjorde presentationen mer intressant,tydlig och begriplig med hjälp av presentationer. Den innehöll flera effekter.
Ögonkontakt
Utantill- eller innantilläsning?
Du kom ihåg att titta upp ibland.
Du använde stödorden ibland och hade mycket ögonkontakt.
Du använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Tydlighet
Du pratade lagom högt när du redovisade.
Du talade tydligt och varierade rösten för att fånga lyssnarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: