Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och myter

Skapad 2018-04-03 12:38 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Vi har läst sagor och myter från antiken och diskuterat handling och budskap. Vi har även diskuterat kännetecknande drag för myten och dess uppbyggnad. Som avslutande uppgift har ni fått skriva en egen myt.

Innehåll

 

Bedömningsmatris: Skriva egen myt

 

                                                

 

 

Betyget E

Betyget C

Betyget A

Koppling till uppgiften

Eleven följer instruktionen.

 

Texten följer i huvudsak kraven för texttypen.

Eleven följer instruktionen.

 

Texten följer relativt väl kraven för texttypen.

Eleven följer instruktionen.

 

Texten följer väl kraven för texttypen.

Innehåll

Eleven skriver en myt med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.

Eleven skriver en myt med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.

Eleven skriver en myt med väl utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.

Språk

Ordvalet är enkelt.

 

 

 

 

Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.

 

 

Tempusbruket stör inte förståelsen av myten.

Ordvalet är varierat och passar innehållet i myten.

 

 

Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.

 

Tempusbruket används på rätt sätt i större delen av myten.

Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i myten.

 

 

Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och fungerande.

 

Tempusbruket används på rätt sätt.

Skrivregler

Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Struktur

Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.

Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckemarkering, inledning, avslutning och rubrik.

Texten är sammanhängande och välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning, avslutning och rubrik.

 

 

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris: Skriva egen myt

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: