Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vi far ut i rymden

Skapad 2018-04-03 13:37 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola F – 3 Musik Svenska som andraspråk Svenska Matematik Bild NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vi lär oss om vad som finns i universum, både det vi kan se och det som finns långt, långt borta.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3

Matriser

NO Sv Ma Mu Bl SO SvA
Ut i rymden

Rubrik 1

Nivå 1
På god väg (visar förståelse för)
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Eleven beskriver de expertord som förekommer i vårt arbete kring rymden såsom universum, big bang, galax, stjärna, planet och måne.
Eleven förklarar hur månen, jorden och solen rör sig i förhållande till varandra.
Eleven beskriver uppkomsten av tidsbegreppen år, månad och dygn.
Eleven förklarar någon aspekt av människans oventenskapliga bild av universum. (ex. uppkomsten av stjärnbilder, namngivning av vår galax)
Eleven namnger de flesta av planeterna i vårt solsystem samt kan någon yttre eller inre egenskap hos några av solsystemets planeter.
Eleven beskriver himlakroppars läge i universum med lägesord och rumsbegrepp såsom nära, närmast, långt borta, mellan, framför bakom, kretsa, längst ut, på, i, bredvid.
Eleven namnger tvådimensionella geometriska figurer såsom cirkel, kvadrat, rektangel, triangel samt den tredimensionella kroppen klot.
Eleven förklarar skillnaden mellan faktatexter och narrativa texter. Eleven förstår vad som menas med källkritik.
Eleven kan, med hjälp av en sex-fältare, skriva en egen faktatext om en av solsystemets planeter.
Eleven förstår begreppet förminskning samt redogör för kända himlakroppars storlek i förhållande till varandra. (solen - jorden -månen)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: