👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen är toppen!

Skapad 2018-04-03 14:20 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Biologi NO (år 1-3)

Tänk om vi kunde bli pyttesmå och åka in i kroppens inre för att utforska vad som fanns där. Så spännande det hade varit! Vad finns inuti kroppen och hur fungerar allt egentligen? Lite av det ska du få lära dig nu!

Innehåll

Centralt innehåll Lgr 11

Kunskapskrav Lgr 11

Syfte Lgr 11

De stora frågorna

Vilka är våra sinnen och hur fungerar de?

Vilka saker påverkar människors hälsa?

Hur är vår kropp uppbyggd och hur fungerar de olika delarna?

Hur ska vi lära oss

Vi kommer att se filmer om människokroppen och dess funktion. Genom att arbeta både individuellt och i grupp lär vi oss hur vi fungerar och vad vi behöver för att fungera. Vi använder oss av olika uttryck för att dokumentera det vi lär oss t.ex. genom skrift och bild.

Vi kommer att lära oss utifrån begreppen:

människans uppbyggnad

kroppens funktioner

organ, skelett, muskler

matspjälkning

blodomloppet

sinnen

hälsa

 

 

 

Det här ska bedömas

se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  Bi   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3

Matriser

NO Bi
Kroppen är toppen!

Nivå 1
Nivå 2
Människokroppens uppbyggnad
Jag kan med hjälp av en bild visa några delar av kroppen samt berätta hur de fungerar.
Jag kan berätta om flera av kroppens delar samt hur de fungerar.
Våra sinnen
Jag kan nämna våra fem sinnen.
Jag kan nämna och beskriva våra fem sinnen.
Människans behov
Jag vet några saker som påverkar vår kropp och hälsa.
Jag vet flera saker som påverkar vår kropp och hälsa.
Undersökning, jämförelse och dokumentation
Jag kan göra några enkla undersökningar och jämföra med mina egna resultat. Jag kan dokumentera med lite text och bilder.
Jag kan göra flera enkla undersökningar och jämföra med mina egna och andras resultat. Jag kan dokumentera med text och bilder.