👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ekologi

Skapad 2018-04-03 14:45 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 Biologi
En viktig sak att lära sig och förstå inom biologin är hur djur och växters liv hänger ihop i större ekosystem. Du behöver nämligen veta hur vi människor påverkar naturen till exempel genom att fiska upp alldeles för mycket torsk ur haven eller genom att använda bekämpningsmedel som gör att bin dör. Vad händer då? Det är viktigt att vi blir bra på att göra rätt val för en hållbar utveckling för vår jord. Vi kommer också att prata om hur djur och växter anpassar sig efter den miljö de lever i, och varför fotosyntesen är så viktig.

Innehåll

Arbetssätt:

·        Textläsning

·     Gruppdiskussioner

·         Lärarledda diskussioner

·         Enskilda skrivuppgifter

·         Gemensam träning av bedömningsuppgifter

·         Filmer

·         Undersökning

Bedömning:
löpande bedömning genom arbetsområdet vid diskussioner, skriftlig uppgift

Tidsplan / Lektionsplanering:
v 14 - 24

Språkmål:
Förstå och använda de typiska dragen för en förklarande text, kunna förklara likheter och skillnader mellan till exempel olika djurarter genom att använda dig av ett Venndiagram.

Begreppslista:

Hållbar utveckling

pollinering

rovdjur

fotosyntes

ekosystem

undersökning

förbränning

organism

livsmiljö

nedbrytning

livscykel

anpassning

bakterier

producenter

destruenter

alger

konsumenter

däggdjur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
ekologi

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
kommunikation
 • Bi  E 6
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Du berättar vad som händer om vi använder naturens resurser på fel sätt, till exempel hugger ner alltför många träd och därmed inte får så mycket syre som vi behöver på jorden eftersom träden ger oss syre.
Du förklarar vad som händer om vi använder naturens resurser på fel sätt, till exempel hugger ner alltför många träd. Du förklarar hur fotosyntesen fungerar med egna ord.
Du analyserar vad som händer om vi använder naturens resurser på fel sätt, till exempel om vi hugger ner alltför många träd. Du förklarar fotosyntesen med korrekta begrepp och vilka följderna blir för den hållbara utvecklingen.
genomföra undersökningar
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
begrepp
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Exempel: Du berättar vad som händer om någon växt eller något djur inte längre är del av en näringskedja/-väv på ett enkelt sätt: ”om det inte skulle finnas så många bär i skogen skulle mössen inte ha så mycket mat.”
Exempel: Du förklarar till exempel vad som händer om någon växt eller något djur inte längre är del av en näringskedja/-väv på ett tydligt sätt: ”om det inte skulle finnas så många bär i skogen skulle mössen inte ha så mycket mat. Då skulle många möss dö och då har inte heller rävarna så mycket mat. Allting hänger ihop och påverkar varandra, för konsumenterna behöver producenterna för att överleva.”
Exempel: Du resonerar och utvecklar ditt svar kring till exempel vad som händer om någon växt eller något djur inte längre är del av en näringskedja/-väv på ett tydligt och övergripande sätt: ”om det inte skulle finnas så många bär i skogen skulle mössen inte ha så mycket mat. Då skulle många möss dö och då har inte heller rävarna så mycket mat. Om även rävarna minskar kanske vi får alldeles för många kaniner som äter upp våra grödor och det är inte heller bra. Vi behöver balans i naturen och alla växter och djur har en roll som producenter, konsumenter och nedbrytare i näringsvävarna.”