👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programering

Skapad 2018-04-03 14:46 i Tegelbrukets förskola Svedala
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Vi vill introducera enkel programmering i barngruppen bl.a. med hjälp av Blue-Bots. Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt, matematiskt och dessutom ge kännedom om olika begrepp så som programmera, programmerare, kod, höger och vänster m.m.

Innehåll

Var är vi ( nuläge, syfte) 

V

Vi vill  introducera enkel programmering i barngruppen bl.a. med hjälp av Blue-Bots.

Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt, matematiskt och dessutom ge kännedom om olika begrepp så som programmera, programmerare, kod, nollställa,höger och vänster m.m.

 

 

Vart ska vi ( mål)

Barnen ska få testa bluebots i små undervisnings grupper. Barn lär sig bäst genom att leka, experimentera och utforska. Programering är en process som innehåller det.

Vi fundera vad programmering är, varför man programmerar och på vad som är programmerat.

Dessa förmågor och lärprocesser kommer vi att utveckla:

 • Kommunikation
 • Att ge instruktioner
 • Att förstå och följa instruktioner
 • Att lyssna
 • Tänka i flera steg
 • Matematik
 • Att föra matematiska resonemang
 • Samarbete
 • Turtagning
 • Planering
 • Lägesbeskrivning
 • Logiskt tänkande
 • Språkutveckling 

 

 Hur gör vi?

Vi introducerar bluebots i små grupper.

Vi dokumenterar i Unikum med text och bilder. Minst ett lärloggsinlägg

Vi testar att programmera varandra. 

Ge instruktioner och turas om att vara robot, samt att följa enkla instruktioner.

Det finns många bra tips i ”programmering för alla” som vi kommer ta idéer ifrån för att utveckla programmering. 

 

Vi ser att barnen är intresserade av teknik och de leker lekar där de ger varandra instruktioner och kommandon i hur leken går till. Vi vill gärna vidareutveckla deras förmågor som vi ser, genom att börja prata om och utföra enklare programmering. Vi börjar med enklare programmering med hjälp av bluebots,för att vidareutveckla det.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016