👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Trafik år 1

Skapad 2018-04-03 15:59 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Vi kommer att arbeta med trafikregler och vägmärken, risker och faror i trafiken och hur man ska göra för att bete sig säkert i trafiken.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Matematik
I år 1 arbetar vi med tema trafik. Syftet är att få kunskap om och förståelse för hur man uppträder på ett säkert sätt för att minska risker och olyckor i trafiken.

Innehåll

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att:

 • Se på film som handlar om säkerhet i trafiken.
  Färglägga och skriva om några vägskyltar.
  Samtala om trafikregler, vägskyltar och deras betydelse.
  Följa med i trafiken runt skolan och dokumentera skyltarna.
  Jämföra skyltar och olika geometriska former.
  Besöka Barntrafikskolan på Fredriksdal och få lära mer om trafik och säkerhet.
  Arbeta med EPA: Ensam, par, alla.

 

Arbetsområden:

 • Trafikregler
  Trafikskyltar
  Gångbana
  Cykelstig
  Säkerhet i trafik
  Höger, vänster
  Geometriska figurer
  Reflex och hur de används

 

Målet med undervisningen

Är att du ska:

 • Förstå hur man uppträder på ett säkert sätt i trafiken.
 • Förstå vikten av att alla följer givna regler.
 • Kunna några trafikregler och vägmärken.
 • kunna namnge några geometriska former.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3

Matriser

Ma SO
Trafiken åk 1

Trafikregler
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag kan enkelt berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på ett par trafikregler.
Trafikregler
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om cykelns utrustning.
Trafikregler
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag kan på ett enkelt sätt reflektera över varför det är viktigt med trafikregler och vad som skulle hända om vi inte hade haft några trafikregler alls i samhället.
Trafikmärken
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö och kan på enkelt sätt berätta vad de betyder.
Geometriska formerna
Jag känner igen de vanligaste geometriska formerna som finns i trafiken ( triangel,kvadrat,cirkel,rektangel )