👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat, kartor och väder

Skapad 2018-04-03 16:00 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 7 – 9 Geografi
I detta arbetsområdet ska vi arbeta med jordens olika klimatzoner, titta på orsaker till att de ser ut som de gör, varför människor bor där de bor och hur dessa påverkar varandra. Vi kommer också arbeta med klimatförändringar, vilka orsaker och konsekvenser till att de uppkommit samt vilka eventuella lösningar som finns. Varför är det torrt i öknen? Varför regnar det i regnskogen? Blir klimatet verkligen varmare? Vad är det för skillnad på klimat och väder? Ja, det är säkert frågor som du har gått och funderat över, men nu kommer frågetecknen att rätas ut!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med detta arbetsområde är att träna din förmåga att:

 • analysera hur jorden och människor påverkar jordens klimat i olika delar av världen samt hur dessa samspelar med varandra, tex regnskogsskövling.
 • använda olika geografiska källor för att hitta samband mellan människa, samhälle och natur, tex använda kartor, appar och geografiska begrepp för att beskriva och analysera livsmiljöer och levnadsvillkor i olika delar av världen.
 • utifrån tankar om hållbar utveckling ge förslag på lösningar till klimathotet, tex diskussion av den globala uppvärmningen och dess konsekvenser. 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • Visa kunskaper om klimat, klimatzoner och klimatförändringar
 • Använda geografiska begrepp som hör till området
 • Resonera kring klimatförändringars orsaker och konsekvenser
 • Använda olika typer av kartor för att förklara och se på samband mellan människa, samhälle och natur
 • Ge förslag på tänkbara lösningar till klimathotet och då ta hänsyn till människan, samhället och naturen. 

Hur ska det bedömas?

 • Muntlig eller skriftlig redovisning av klimatzoner
 • Enskild skriftligt argumenterande text om klimatförändringar

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar och övningar med kartor, TV-väder och väderleksrapporter från radion.
 • Filmer
 • Seterra för att undersöka och analysera 
 • Eget arbete med klimatdiagram
 • Gruppdiskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9