Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La francophonie - den fransktalande världen

Skapad 2018-04-03 17:16 i Österslättsskolan Karlshamn
Fördjupningsarbete om ett fransktalande land.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Franska talas inte bara i Frankrike. Det talas i många länder i världen, antingen som modersmål eller som administrativt språk. Du kan upptäcka var i världen man talar franska på Seterras övning om fransktalande länder i världen. Under vecka 14 och 15 ska du göra en fördjupning om ett fransktalande land. Redovisningen sker vecka 16. Lycka till!

Innehåll

Förmågor att öva

 Här får du möjlighet och förutsättning att utveckla din förmåga att:

 

Centralt innehåll från läroplanen

Kommunikationens innehåll:

Undervisning

Du arbetar enskilt med att ta reda på fakta om ditt land under 5 lektionstillfällen vecka 14 och 15. Under dessa lektioner ska du söka och välja ut lämplig information, göra en Powerpoint och förbereda dig inför en muntlig presentation för klassen. Redovisningen sker måndag och onsdag vecka 16. Fundera på om du kan hitta några likheter men även skillnader jämfört med Sverige.

Olika saker du kan ta reda på:

- Kultur : Populära sporter, kända personer, traditionell mat, religion, musik/artister, dans, sevärdheter att besöka som turist, språk, historiska händelser, varför talas det franska i ditt land?

- Fakta: Statsskick, statsöverhuvud, flagga, karta, nationaldagen, valuta, befolkning, yta, grannländer, berg, floder, klimat, landskap, ekonomi, historia, djur - och växtliv med mera.

Dina Powerpointsidor ska innehålla bilder och nyckelord/stödord . Till varje sida skriver du 3-6 meningar i din skrivbok. Utgå från stödorden som du har valt. Under presentationen får du gärna visa relevanta youtube-klipp och/ eller ljudfiler med tex nationalsången.

 

Bedömning 

Ditt arbete ska presenteras i form av en Powerpoint presentation med bilder och stödord som du ska berätta utifrån. Du behöver inte lära dig dina meningar utantill.

Jag kommer att bedöma såväl den skriftliga strukturen, den muntliga presentationen och faktainnehållet i ditt arbete. Det vill säga språkriktigheten (hur du formulerar dig i tal och skrift) samt hur pass bra, passande och relevant information du hittat i olika medier.

 

 

 

 

 

Matriser

M2
La francophonie - den fransktalande världen

Presentation av powerpoint om ett fransktalande land

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja och använda material
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kommentera och jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: