Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt18 åk7 Ma Bråk & Procent (CB, DJ, FL, JL)

Skapad 2018-04-03 18:47 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bråk och procent åk 7
Grundskola 7 Matematik
Tal i bråkform användes långt innan man började räkna med decimaltal. Den romerske kejsaren Augustus krävde t.ex. 1/100 i skatt när man sålde varor och 1/25 i skatt  när man sålde slavar. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. 

Innehåll

Åk 7 vt-18 Bråk och procent

Mål för elev

Du skall kunna 

 • vad ett bråk är
 • skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
 • jämföra storleken av olika bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal
 • addera och subtrahera bråk med olika nämnare
 • skriva om bråk till olika nämnare
 • växla mellan procentform, bråkform och decimalform
 • räkna ut hur mycket en viss procent av något är
 • räkna enklare procentuppgifter med huvudräkning
 • räkna mer komplicerade procentuppgifter med miniräknare

Genomförande 

Vi har genomgångar och arbetar gemensamt och i grupper. Parallellt arbetar du också i din egen bok med kapitel 5 BRÅK och kapitel 6 PROCENT. Arbetsområdet bedöms kontinuerligt samt utifrån diagnoser och avlutande prov den 18:e maj.

Bedömning

Vi kommer bedöma följande förmågor:

 1. Din förmåga att använda matematiska begrepp och se samband.
 2. Din förmåga att använda dig av relevanta matematiska metoder.
 3. Din problemlösningsförmåga.  Du kan lösa olika sorters problem där du behöver använda olika metoder. Hur väl du använder samband och generaliseringar. Val av strategi/metod för att lösa uppgiften. Hur väl du kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.

Innehåll

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden. 
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. 
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden. 

Kursplanemål

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar.
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 

Matriser

Ma
Jä åk7 v18 Ma Bråk & Procent

-->Nivå 1
--->Nivå 2
---->Nivå 3
Begrepp
Du har...
....grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem i välkända situationer
...goda kunskaper om matematiska begrepp och använder begreppen på ett relativt väl fungerande sätt.
...mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder begreppen på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Du kan...
Exempel: Du kan addera 2/4 och 3/4 och svara både i bråkform och i decimalform ...kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget
Exempel: Du kan lösa subtraktionen: 10/9 - 7/15 ...kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Exempel: Du kan lösa ekvationen "Vilket bråk skall stå i stället för x? 7/12 - x = 1/3" ...kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget med mycket gott resultat.
Problemlösning
Du kan lösa problem på ett ..
Du löser problemet men kommer inte alltid fram till rätt svar. Du löser delar av problemet på ett korrekt sätt. ...i huvudsak fungerande sätt i huvudsak fungerande
Du löser problemet och kommer fram till ett korrekt svar. Du är osäker på den effektivaste matematiska strategin att använda, istället löser du problemet genom att t.ex. prova dig fram. ...fungerande sätt
Du löser problemet och ditt svar är korrekt avrundat och har rätt enhet. Du är säker på den effektivaste matematiska strategin att använda. ...väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: