👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Motorik

Skapad 2018-04-03 19:43 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Pedagogisk planering motorik
Grundsärskola 1 – 3 Motorik
Vi kommer att arbeta med ämnesområdet motorik.

Innehåll

Ämnesområdet motorik

Vi kommer att arbeta med ämnesområdet motorik på många olika sätt . Du kommer att utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresset av att vara fysiskt aktiv.

Du kommer också att får möjlighet att utveckla kunskaper om sambandet mellan rörelse och hälsa.

Du kommer också att använda olika begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att..

 • vara fysiskt aktiv
 • samarbeta och respekten för andra
 • att vara ute i naturen under olika årstider 
 • främja din självständighet och delaktighet i samhället
 • kunskaper om livsstilens betydelse för hälsan
 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

 • regelbunden utevistelse i olika typer av natur
 • lekar och stationer på idrotten
 • ge eleverna möjlighet att självständigt röra sig och utföra olika moment ute och på idrotten
 
 

Hur kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att ha idrott två gånger i veckan
 • Vi har regelbundna utedagar 
 • Vi deltar i aktiviteter tillsammans med övriga skolan där vi har rörelse som tema
 • Vi kommer att arbeta med hälsa utifrån mat, sömn och rörelse
 • Vi kommer att undersöka och orientera oss i närmiljön, såväl med som utan digitala verktyg

 

 

Detta kommer bedömas - se matris nedan :

 

Matriser

MOT
MOTORIK Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
ANVÄNDA KROPPENS FÖRMÅGA
...att röra sig allsidigt i olika sammanhang
Deltar i olika grov och fin motoriska aktiviteter. Behöver handledning för att bli medveten om kroppens förmåga till rörelse.
Använder medvetet vissa rörelser (grov och fin motoriskt). Rör sig på ett funktionellt sätt i kända sammanhang.
Använder medvetet rörelser och med bestämt syfte. Visar tilltro till sin egna fysiska förmåga i olika kända aktiviteter och sammanhang.
Använder sig av medvetna rörelser med bestämt syfte och genomför olika fysiska aktiviteter i såväl kända som mindre kända sammanhang.
SE SAMBAND
...mellan rörelse, hälsa och livsstil
Deltar och känner välbefinnande av kroppslig aktivitet. Gör ett konstaterande utan att reflektera. Behöver handledning för att se samband.
Ser enkla samband mellan rörelse och välbefinnande.
Ser sambandet mellan rörelse och välbefinnande och kan med handledning reflektera över hur rörelse kan påverka hälsa och livsstil.
Ser samband mellan rörelse, hälsa och livsstil. Reflekterar och drar slutsatser på egen hand.
GENOMFÖRA OLIKA AKTIVITETER
...i utemiljö och i naturen
Deltar i kända aktiviteter tillsammans med andra i kända utemiljöer Behöver handledning i genomförandet.
Deltar i varierande aktiviteter och utemiljöer. Behöver viss handledning i genomförandet.
Medverkar varierande aktiviteter och i varierande utemiljöer.
Genomför en aktivitet som är anpassad efter situation, syfte och deltagare.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
...inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.