👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Verklighetsuppfattning

Skapad 2018-04-03 19:45 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 1 – 3 Verklighetsuppfattning
Ämnesområdet verklighetsuppfattning

Innehåll

Ämnesområdet verklighetsuppfattning

Du kommer att utveckla kunskaper om en matematisk förståelse genom detta en förmåga att strukturera vardagen och lösa praktiska problem.

Du kommer får möjlighet att utveckla kunskaper i att ordna egna erfarenheter utifrån tid, rum, kvalitet och kvantitet.

Du kommer att utveckla kunskaper i att använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Du kommer att få möjlighet att använda digitala verktyg och utveckla kunskaper kring programmering.

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

  • din förmåga att ordna händelser i tid och rum
  • att sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet
  • att använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet
  • att använda matematiskt tänkande i vardagen

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta praktiskt med matematik i vardagen och använda så många olika tillfällen i skolan som möjligt för att utveckla detta.

Vi kommer att arbeta tillsammans med en kompis och träna siffrorna 0-10, samt att koppla rätt siffra till rätt antal.

Vi kommer att träna på att kommunicera matematiska begrepp. stor-liten, lång kort m.m.

 

 

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att: se matris nedan

 

Matriser

VEU
VERKLIGHETSUPPFATTNING Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
ORDNA HÄNDELSER OCH UPPLEVELSER
...i tid och rum
Ordnar vardagsnära händelser och upplevelser med hjälp av handledning.
Försöker själv ordnar vardagsnära händelser och upplevelser. Behöver viss handledning.
Ordnar själv händelser i tid och rum t.ex. med hjälp av "då-nu-framtid/ i går, i dag, i morgon".
Ordnar själv händelser i tid och rum t.ex. med hjälp av "då-nu-framtid/ i går, i dag, i morgon". Ordnar både kända och mindre kända händelser i tid och rum.
SORTERA FÖREMÅL
... utifrån kvalitet och kvantitet
Deltar i sortering av föremål. Behöver handledning för att sortera olika föremål.
Försöker sortera olika föremål t.ex. efter lika - olika, antal. Behöver viss handledning för att sortera olika föremål.
Sorterar på egen hand olika föremål och försöker motivera sina val. Beskriver, urskiljer och jämför föremål t.ex. utifrån egenskaper, lika - olika och antal.
Sorterar på egen hand olika föremål och motiverar sina val. Sortera, beskriva och lösa uppgifter och gör egna val utifrån kvantitet och kvalitet.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
... inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.