👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i rymden

Skapad 2018-04-04 09:38 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola 4 – 6 Fysik
Under 5 veckor kommer vi att lära oss mer om solsystemets himlakroppar, hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra och hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Innehåll

Kursplan

Se syfte och centralt innehåll.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att titta på videoklipp, läsa och göra praktiska övningar.

Visa vad du lärt dig

Eleverna kommer att få göra en Google presentation.

Tidsram

Veccka 15-19

Bedömning

Se aktuell arbetsmartis.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fysik - Rymden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med (...) till sammanhanget.
viss anpassning
relativt god anpassning
god anpassning
Fysikaliska fenomen & begrepp
Eleven har (...) kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att (...) dessa (...) av fysikens begrepp.
grundläggande, ge exempel och beskriva, med viss användning
goda kunskaper, förklara och visa på enkla samband inom, med relativt god
mycket goda kunskaper, förklara och visa på enkla samband inom, och något gemensamt drag med god användning
Himlakroppars rörelse
Dessutom (...) eleven och (...) himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för (...) resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
beskriver ger exempel på, enkla
förklarar, visar på samband kring, utvecklade
förklarar, eleven och visar på mönster i, välutvecklade
Upptäckter
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
-
-
-