👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Småstjärnorna

Skapad 2018-04-04 10:13 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3
Temat småstjärnorna är en aktivitet som kommer att hålla på mellan vecka 15 till 19 där eleverna arbetar med sina roller och avslutats med en SHOW på fritidshemmets dag.

Innehåll

Mellan vecka 15 till 19 kommer vi att ha tema småstjärnorna på fritids. Eleverna ska uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

 

Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Vi börjar temat med att introducera aktiviteten med eleverna, och vad de vill göra under tema småstjärnorna.

 

Vi kommer att filma uppträdandet och låta eleverna se sin egen prestation.

 

Arbetssätt/metod:

 

 

Eleverna väljer själva vilken grupp de vill tillhöra och vilken låt de vill använda. Med hjälp av pedagoger bygger de sedan upp ett framträdande som de tränar på under fritids tiden. Det hela utmynnar i en show som visas för föräldrar och vänner under fritidshemmets dag 8 maj.   

 

Exempel på aktiviteter som sker under tema: SMÅSTJÄRNORNA

 

DANS  

SPELA SPEL

FILM

MUSIK

FRILEK

 

Vad tränar vi genom detta?

SAMARBETE

TAKT OCH RYTM

GROMMOTORIKEN

KROPPSKONTROLL

 

 

 

 

Konkret/konkreta mål:

 

Vilka resultat vill vi se hos eleverna. Vad vill vi att eleverna ska ha möjlighet att utveckla/lära sig?

 

 

 • Lära sig att samarbeta och visa respekt och ta hänsyn till varandra
 • Lära sig att tro på sig själv och kunna stå på scen inför andra.
 • utveckla grovmotoriken och kunna använda kroppen för att göra olika rörelser.
 • Lära sig att ge fredback till andra.Dokumentation:

 

På vilket sätt? Vad vill vi visa?

 

Vi kommer att visa SHOWEN för föräldrarna på fritidshemmets dag den 8 maj. Detta blir en dokumentation till vårdnadshavarna. För dem som inte har möjlighet att komma på fritidshemmets dag så finns filmen tillgänglig på fritids.  

 

 

 Utvärdering:

 

Vad och hur?

 

Utvärderingen kommer att ske i samband med UPPTRÄDANDET OCH FILMVISNINGEN SOM VI SKA FILM IN.

 

VI har tillsammans utvärderar temat med eleverna med kort. grönt kort som innebär att temat har varit bra/roligt, gul som innebär att den var mindre bra, och rätt som innebär inte bra alls. Mycket positivt kring temat, några tyckte att det var tråkigt när några skrattade åt framträdandet.

Annars tyckte dem flesta att det var roligt tema. Synd bara att det inte var fler som var med.  

När? Mellan vecka 15 till 19

 

 

Med vänlig hälsning: GLÄNTAS FRITIDS

 

Kopplingar till läroplanen

 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -