Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov åk 9

Skapad 2018-04-04 10:26 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
I det nationella provet testas samtliga fem förmågor i matematik.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att:
- lösa problem
- förstå och använda begrepp
- använda matematiska metoder
- föra matematiska resonemang
- använda matematikens uttrycksformer i skrift och tal

Innehåll

Arbetsområdet är en repetition av hela grundskolans senare del i matematik. Vi kommer att utgå från kap 5 (Genrepet) i Matte Direkt 9 .

Genomförande

Arbetsområdet pågår fram till och med v 19. Du arbetar utifrån en checklista. Varje område inleds med att du gör en diagnos, därefter markerar du på din checklista vad du behöver träna mer på. Vidare kommer vi att ha specifika genomgångar, men du får också möjlighet att repetera på egen hand.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper när du gör det nationella provet i matematik.

Elevinflytande

Under arbetet har du stort inflytande över vad du ska arbeta med och hur. Du avgör själv vilka moment du behöver lägga tid på och planerar på egen hand vilka uppgifter du ska arbeta med.

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt och bidrar till att formulera enkla matematiska modeller
Löser problem på ett relativt väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan användas.
Löser problem på ett väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som kan användas.
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och beskriver dem på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om hur de relaterar till varandra.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp och beskriver dem på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om hur de relaterar till varandra.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i nya sammanhang på väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om hur de relaterar till varandra.
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Kan använda i huvudsak fungerande metoder med tillfredsställande resultat.
Kan använda ändamålsenliga metoder med gott resultat.
Kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat.
Resonemang
Förmågan att föra resonemang samt kvalité på slutsatser och analyser.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metod och resultatets rimlighet och kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metod och resultatets rimlighet och kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metod och resultatets rimlighet och kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Kommunikation
Kvalitét på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Uttrycker sig enkelt, med matematiskt språk och tankegången är möjlig att följa.
Uttrycker sig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk.
Uttrycker sig med säkerhet och använder ett relevant och korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: