👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskritik och sekularisering

Skapad 2018-04-04 10:34 i Bohusskolan Ale
Grundskola 8 Religionskunskap
Under stora delar av religionsundervisningen har vi arbetat med de stora världsreligionerna och deras betydelse för olika individer och samhällen. Rent historiskt har dessa religioners påverkan varit stor, men på senare tid har många samhällen sekulariserats till en följd av en ökad religionskritik. Det blir problematiskt att tala om de stora religionerna när många av oss själva inte känner igen oss i någon av dem. Sekulariseringen har lett till att religionens betydelse för individer och samhällen minskat på många platser. För att förstå religionens nutida och framtida betydelse och påverkan måste man förstå denna sekularisering, varför den hände och vilka konsekvenser den får. Alltså kommer detta moment handla om religionskritik och sekularisering, dess orsaker och konsekvenser.

Innehåll

Vilka frågor kommer vi svara på? 

 • Vilken betydelse hade religionen i det svenska samhället innan sekulariseringen drog igång på 1800-talet? 
 • Vilka var orsakerna till sekulariseringen? 
 • Vilken betydelse har religionen i det moderna samhället och hur det kan se ut i olika delar av världen? 

Hur kommer vi svara på de här frågorna? 

 • Vi kommer ha genomgångar, där vi pratar om fakta, begrepp, orsaker och konsekvenser 
 • Vi kommer ha diskussioner i smågrupper. Ni kommer få testa på att ha s.k. seminarier där man förbereder sig och diskuterar ett antal givna texter/frågor. Detta förutsätter att det fungerar under distansundervisningen.
 • (Vi kommer arbeta med olika typer av källor för att hitta svar på frågorna)

Hur kommer vi visa våra kunskaper? 

 • Kunskaper, resonemang, slutsatser, analyser och begreppsanvändning som du gör muntligt under genomgångar och diskussioner 
 • Kunskaper, resonemang, slutsatser, analyser och begreppsanvändning som du gör skriftligt på examinationsuppgiften 

När kommer vi arbeta med detta? 

 • Vi kommer arbeta med detta under vecka 13, 15 och 16. 
  • Lektion 1 Planering, samt PP I, gemensam mind map religion och religionskritik
  • Lektion 2 Religionskritik PP II samt läsa i bägge häftena om  sekularisering. De fem viktigaste punkterna
  • Lektion 3 Läsa om religionsfrihet och fundamentalism (papper) religion och massmedier (digitalt). Gemensamma svar på frågor.
   • Frågor. Förklara religionsfrihet samt problematisera. Hur kan man förklara fundamentalism och dess uppkomst. Hur framställs religion i massmedier, exemplifiera.
  • Lektion 4 Läs igenom individuellt och skriv i planeringen vad du inte förstår.
  • Lektion 5 Genomgång efter elevönskemål samt Prezis i planeringen
 • Momentet avslutas med ett kort skriftligt prov vecka 17. Frågorna kommer vara av resonerande art så ta chansen att diskutera under arbetets gång.

Undervisningsinnehåll  

Häfte kring religionskritik och sekularisering.

Samlat dokument med all text, 18 sidor

Religion och vetenskap

Artikel om fundamentalism

Enklare om fundamentalism

Film om fundamentalism

Film om väckelsereligioner

Film om new age

Powerpoints

 Diskussionsfrågor för examinerande samtal

 

Uppgifter

 • Seminarieexamination

 • Essäprov Religionskritik och sekularisering

Matriser

Re
Religionskritik och sekularisering

E
C
A
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexasamband med välutveck-lade och väl underbyggda resonemang.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli¬gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam¬ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan-serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Religionsvetenskapliga begrepp
Du kan använda religionsvetenskapliga begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda religionsvetenskapliga begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda religionsvetenskapliga begrepp på ett mycket bra sätt.