Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum

Skapad 2018-04-04 10:41 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Fysik
Under arbetsområdet kommer vi lära oss om hur vår världsbild har förändrats och förändras, hur universum skapades och hur det har utvecklats och hur vårt solsystem och universum är uppbyggt. Vi kommer även ta upp ämnen som rymdfärder och rymdforskning på till exempel på rymdstationen ISS.

Innehåll

Mål

I det här arbetsområdet får du öva din förmåga att:

- beskriva och förklara universums uppbyggnad och utveckling

- skapa texter eller andra framställningar och anpassa till syfte och målgrupp.

- resonera kring källors och informations trovärdighet och relevans.

 

Arbetsgång

- Genomgångar 

- Flippade genomgångar

- Individuellt arbete med Studi.se 

- Fördjupningsarbete om valfritt område

- Visa upp fördjupningsarbete för skolan 

- Kunskapskoll 

- Grupparbete

- Uppdrag i matematik om stora tal och avstånd

 

Bedömning: 

Se matris

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Universum

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Fördjupning
Kortfattad text Lite fakta Inga/få egna tankar Otydlig anpassning till syfte och målgrupp.
Enkel text/ framställning Grundläggande fakta Någon enkel tanke kring sitt arbete/ frågeställning. Anpassar lite till syftet och målgruppen.
Utvecklad text/framställning Till viss del fördjupat Får med egna tankar om sitt arbete/frågeställning. Använder begrepp, förklarar vissa. Tydlig anpassning till syfte och målgrupp.
Välutvecklad text/ framställning Fördjupad fakta Välutvecklade egna tankar. Förklarar begrepp på ett tydligt och säkert sätt Tydlig och välarbetad anpassning till syfte och målgrupp
Kunskapskoll
Kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling.
Visar grundläggande kunskaper. Kan ge enkla och kortfattade förklaringar
Visar grundläggande kunskaper. Kan till viss del utveckla svaren till några frågor.
Visar goda kunskaper. Visar mestadels utvecklade svar till frågor. Till viss del fördjupat.
Mycket goda kunskaper. Välutvecklade svar till frågor. Visar mycket god förståelse för begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: