Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English speaking countries

Skapad 2018-04-04 11:07 i Jonsereds skola Partille
Ett tema om engelskspråkiga länder.
Grundskola 5 Engelska
I temat ska vi undersöka olika engelskspråkiga länder. Vi skapar sedan bildspel med fakta om ett land och presenterar det för varandra muntligt.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? - syfte

 

Syftet med temat är att läsa och förstå faktatexter på engelska samt göra oss bekanta med engelskspråkiga länder. Vi tränar oss också på att kunna göra muntliga presentationer. 

"Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften...Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare...Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används." (Lgr11)

Vad ska vi lära oss? mål/kunskapskrav

 

När området är avslutat ska du kunna:

 • förstå enkla faktatexter på engelska
 • skriva en enkel text om ett engelskspråkigt land
 • berätta om ett engelskspråkigt land

 

 

 

 

Det här ska vi göra:

 

Under temat ska vi söka information om ett engelskspråkigt land och skapa ett bildspel. Tillsammans med en kamrat ska du sedan presentera innehållet i grupp. Under temats gång kommer du få feedback av din lärare på innehållet i bildspelet samt möjlighet att öva på att göra din presentation.

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

 • innehållet i bildspelet
 • den muntliga presentationen.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: