Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, decimaltal och procent åk 6

Skapad 2018-04-04 11:13 i Trönninge skola Varberg
Grundskola 6 Matematik
I detta arbetsområde jobbar vi med att utveckla alla förmågorna inom matematik. Fokus ligger på: - använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp kopplat till tal i bråktal, decimaltal och procent. Men vi jobbar alltså även med de andra förmågorna: - formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, - välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, - föra och följa matematiska resonemang, och - använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: