Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor åk 7 Vt 18

Skapad 2018-04-04 11:31 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska Svenska
Vi kommer att arbeta med sagor några veckor framöver. Sagans funktion genom historian har varit att underhålla, men även att lära och att föra traditioner vidare. Vi kommer att läsa sagor, studera (analysera och diskutera) sagor samt skriva sagor. När vi är klara med sagoprojektet ska du ha vetskap kring vad som är typiska kännetecken för en saga.

Innehåll

Innehåll och lektionsupplägg

Vi kommer att läsa olika typer av sagor och diskutera och arbeta med uppgifter kring det som lästs. Det blir enskild läsning, läsning i grupp och högläsning i klassen. En saga kommer vi att läsa både på svenska och danska för att titta närmare på likheter och skillnader i språken. Vi kommer också att titta närmare på en känd sagoförfattare.

Ni ska också skriva en egen saga med sagans typiska uppbyggnad, samt göra olika skrivuppgifter som alla har med sagor att göra.

 

Lektionsinnehåll

 

 • Högläsning “ Den fula ankungen” + gemensam diskussion efteråt
 • Föreläsning (powerpoint) om sagor
 • Fyll i saga - du ska få skapa en saga genom att fylla i tomrum i en färdigskriven mall. Denna ska du sedan få träna på att läsa upp
 • Läsa Rödluvan tillsammans efterföljt av gemensam diskussion
 • Jobba enskilt med Prinsessan på ärten - läsa både på svenska och danska, tolka och analysera sagan utifrån frågor
 • Skriva en egen saga
 • Jobba med olika skrivuppgifter som är sagorelaterade

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • Bli medveten om sagornas betydelse i vår kultur
 • Lära dig vad som menas med olika sagor och få vetskap om sagans typiska uppbyggnad och mönster
 • Tolka och analysera en saga utifrån dess innehåll, språk och författare
 • Jämföra samma saga skriven på svenska och danska
 • Utveckla ditt skrivande genom att skriva en egen saga där du ska ha med de typiska sagoingredinserna
 • Kunna behärska skrivreglerna på ett korrekt sätt
 • Ge och få respons

Detta kommer bedömas

Se matriser

Matriser

Sv En
Skriva saga

Svenska - skriva saga

E
C
A
Typiska drag
Du använder typiska sagoingredienser t ex. svåra uppdrag, och de magiska talen tre och sju på ett enkelt sätt.
Du använder typiska sagoingredienser t ex. svåra uppdrag, och de magiska talen tre och sju på ett utvecklat sätt.
Du använder typiska sagoingredienser t ex. svåra uppdrag, och de magiska talen tre och sju på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Beskrivningar
Din saga innehåller enkla gestaltande beskrivningar t ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Din saga innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Din saga innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Dramaturgi/handling
Din saga har en inledning och en avslutning.
Texten har en struktur som passar en saga, t ex. att du använder titel, inledning och avslutning med sagokänsla. Sagan har ett bra sammanhang.
Texten är välstrukturerad med effektiv titel, inledning och avslutning som passar en saga. Sagan har en tydlig handling och ett bra sammanhang.
Styckeindelning/repliker
Du gör försök till styckeindelning och har med några repliker i texten.
Du gör styckeindelning med blankrad eller indrag. Du visar med citationstecken eller talstreck när det är en replik.
Du gör en effektiv styckeindelning med tydliga repliker.
Skiljetecken
Du följer i huvudsak normer för stor bokstav, punkt och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Tempus
Du skriver mestadels i dåtid med i huvudsak fungerande meningsbyggnad.
Meningsbyggnaden är relativt välfungerande och varierad. Du har både långa och korta meningar och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad. Du har både långa och korta meningar. Du har med både huvudsats och bisats där kommateringen används på ett korrekt sätt.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en saga t ex med lekfull användning av ålderdomliga ord.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Respons och bearbetning
Du kan ge enkla omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta den och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta den och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta den och förbättra den på ett väl fungerande sätt.

Sv En
Läsa, tolka och förstå en saga

Svenska - Läsa, tolka och förstå

E
C
A
Tolka och resonera om budskap
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt.
Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt.
Läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika sagor. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
Du har bra läsförståelse när du läser olika sagor. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker sker.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika sagor. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.
Koppling till författaren
Du vet vem H C Andersen var och kan något om hans författarskap, när han levde och vad som påverkade hans skrivande.
Du vet vem H C Andersen var och är väl insatt i hans författarskap, när han levde och vad som påverkade hans skrivande.
Du vet vem H C Andersen var och är mycket väl insatt i hans författarskap, när han levde och vad som påverkade hans skrivande.
Jämföra likheter/skillnader i språken
Du är medveten om skillnader och likheter mellan svenska och danska och kan på ett enkelt sätt beskriva dessa.
Du är väl medveten om skillnader och likheter mellan svenska och danska och kan på ett utvecklande sätt beskriva dessa.
Du är mycket väl medveten om skillnader mellan svenska och danska och kan på ett välutvecklande sätt beskriva dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: