👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad händer i naturen om våren?

Skapad 2018-04-04 12:22 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola 2 Svenska Bild NO (år 1-3)
Vi skall inleda ett längre arbetsområde kring vad som händer i naturen i och med vårens inträde. Vi kommer att titta på och lära oss fakta kring några av de vanliga vårblommorna som t ex Tussilago, Blåsippa och Vitsippa. Vad händer med djuren på våren?

Innehåll

Lektion 1: Vi kommer att inleda ett längre arbetsområde med att inventera vilka kunskaper som redan finns i gruppen. Vi kommer att repetera vissa moment som vi arbetade med under föregående läsår som t ex fotosyntesen. Jag kommer också att med hjälp av eleverna återberätta den grekiska myten om varför det finns Vitsippor. Utifrån denna lektion bygger vi sedan upp ett tema kring våren.

 

Tid:

Vi inleder ett arbetsområde som får sträcka sig över ca: tre veckor, lite beroende på gensvaret från eleverna.

 

Att arbeta vidare med:

Längre fram kommer vi att lära oss fakta kring Tussilago, Blåsippa och Vitsippa

På bilden kommer vi att rita/måla vårblommor

Experiment med färgning av vitsippor

Vi kommer att titta på myrstackar i skogen

Vi kommer att undersöka vad som händer med djurlivet i skogen på våren.

 

Utvärdering: 

Kommer att delvis ske direkt vid varje tillfälle för att få en direkt återkoppling från eleverna. En summerande utvärdering kommer att göras både av eleverna och av mig och finnas på bloggen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3