Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fågelskolan grundsär, 4-6, teknik

Skapad 2018-04-04 13:21 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 4 – 6 Teknik
Arbete om de olika enkla mekanismerna och teknik i närmiljön.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Jämföra och reflektera över tekniska lösningar som finns omkring oss, t.ex. på lekplatsen och i hemmet.

Fundera över hur man med teknik kan lösa olika problem. 

Kunna använda en del ämnesspecifika ord och begrepp.

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att titta på olika föremål, t.ex. på lekplatsen och i hemmet, där enkla mekanismer som t.ex. hävstänger och lutande plan används. Varför har man använt sig av just den mekanismen för att lösa problemet? Varför ser de ut som de gör? Hur fungerar det?

Vi kommer att lära oss om hävstången, kilen, lutande planet, skruven och hjulet.

Dokumentation med bilder, skisser och text.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att titta på filmer, läsa böcker, göra arbetsuppgifter och arbeta konkret med t.ex. experiment och gå ut för att leta upp de olika mekanismerna i närområdet.

Vi kommer göra ett studiebesök till Tekniska museet i Malmö.

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt och i nedanstående matris.

Matriser

Tk
Fågelskolan grundsär, 4-6, teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersöka och beskriva
Du ska vara med och undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer. Du ska kunna vara med och berätta hur de är konstruerade och hur de fungerar.
Du ska på ett enkelt sätt undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer. Du ska på ett enkelt sätt resonera om hur de är konstruerade och fungerar.
Du ska kunna undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer. Du ska kunna resonera om hur de är konstruerade och fungerar.
Vardagligt problem
Du ska kunna bidra till att göra förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Du ska kunna göra enkla förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Du ska kunna göra avancerade till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Ämnesspecifika ord och begrepp
Du ska kunna använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar.
Du ska kunna använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar.
Du ska kunna använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar.
Tekniska lösningar
Du ska kunna vara med och resonera om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du ska på ett enkelt sätt resonera om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du ska kunna resonera om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: