Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilars liv

Skapad 2018-04-04 14:26 i Sternöskolan Karlshamn
Vi arbetar med NTA-lådan: Fjärilars liv
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Under de kommande veckorna ska du arbeta med arbetsområdet fjärilars liv. Du kommer att få följa förvandlingen från glupsk fjärilslarv till vacker Tistelfjäril. I slutet av temaarbetet kommer du att få vara med om att släppa ut fjärilarna i naturen.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • följa fjärilens livscykel och visa hänsyn och omtanke om den levande individen
 • lära dig fakta om fjärilar och andra insekter
 • förstå vad som är utmärkande för en insekt
 • göra enkla undersökningar och dokumentera med text och bild.

Hur ska vi lära oss detta?

För att lära oss detta ska vi:

 • observera och dokumentera fjärilens livscykel
 • ta hand om fjärilslarver och följa deras utveckling.
 • göra enkla undersökningar
 • samtala och diskutera
 • läsa, skriva och se på film
 • dokumentera med hjälp av att ta bilder, rita och skriva
 • läsa faktatexter som handlar om fjärilar och andra insekter.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du kan:

 • redogöra fjärilens olika stadier i livscykeln
 • förklara vad som är speciellt för en insekt
 • förstå de ord och begrepp som hör till fjärilens livscykel
 • dokumentera i din fjärilsbok
 • deltar i våra gemensamma diskussioner

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa vad du kan på många olika sätt;

 • i det praktiska arbetet med att föda upp din fjäril
 • genom att dokumentera undersökningar och observationer
 • genom olika typer av texter, övningar och bilder
 • genom att delta i gemensamma diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: