👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omvärlden

Skapad 2018-04-04 15:15 i Bjäre skola Båstad
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
- Var ligger...? - Här har jag varit på semester. - Kolla vad stort ...är i jämförelse med Sverige. Var var det som ...? Vi kommer att ha många diskussioner framför oss i arbetet med omvärlden. Utforska och lär dig hur du använder en atlas, lär dig världsdelarna och världshaven, gör en gipsavgjutning av ditt närområde - landskap, som du sedan förvandlar till en karta med rätt färger och platser utsatta, fundera över hur vi kan hjälpas åt att bidra till en hållbar utveckling mm.

Innehåll

Konkretisering av målen:

Du ska kunna

 • beskriva hur några vardagshandlingar påverkar miljön samt kunna ge något exempel på hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.
 • undersöka omvärlden och då använda dig av en kartbok/atlas och jordglob.
 • väderstrecken och rumsliga begrepp och använda dem då du jämför olika platsers lägen i förhållande till varandra.
 • olika karttecken och geografiska begrepp( t ex kust, bukt, halvö, ö, sjö, näs).
 • namnge världsdelarna, världshaven samt några platser i ditt närområde.

Undervisningen:

Du ska få

 • läsa,diskutera och lära dig om begreppet hållbar utveckling samt åka på ett studiebesök till NSR i Helsingborg för att se vad som händer med våra sopor som vi sorterar.
 • lära dig hur en kartbok/atlas är uppbyggd och träna på att använda den genom att besvara samt skriva egna uppgifter.
 • använda programmen Google Earth och Kartor på Ipaden.
 • lära dig väderstrecken och använda dem då du jämför och beskriver olika platsers läge i förhållande till varandra.
 • lära dig olika karttecken och geografiska begrepp(t ex kust, bukt, halvö, ö, sjö, näs) samt träna dessa genom att koppla dem till ditt närområde(vårt landskap).
 • lära dig mer om vårt landskap genom att se film och göra blindkartor.
 • lära dig mer om Skånes historia genom att läsa och diskutera boken "En ond tid" som handlar om snapphanetiden.

Vi bedömer dina kunskaper i matrisen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Omvärlden

Du ska kunna:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
beskriva hur några vardagshandlingar påverkar miljön samt kunna ge något exempel på hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan med visst stöd beskriva hur några vardagshandlingar påverkar miljön samt ge något exempel på hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan beskriva hur några vardagshandlingar påverkar miljön samt ge något exempel på hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan på ett mer utvecklat sätt beskriva hur några vardagshandlingar påverkar miljön samt ge några exempel på hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.
undersöka omvärlden och då använda dig av en kartbok/atlas och jordglob.
Du kan med visst stöd undersöka omvärlden och då använda dig av en kartbok/atlas och jordglob.
Du kan undersöka omvärlden och då använda dig av en kartbok/atlas och jordglob.
Du kan med säkerhet undersöka omvärlden och då använda dig av en kartbok/atlas och jordglob.
väderstrecken och rumsliga begrepp och använda dem då du jämför olika platsers lägen i förhållande till varandra.
Du kan med visst stöd ange väderstrecken och rumsliga begrepp och använda dem då du jämför olika platsers lägen i förhållande till varandra.
Du kan ange väderstrecken och rumsliga begrepp och använda dem då du jämför olika platsers lägen i förhållande till varandra.
Du kan med säkerhet ange väderstrecken och rumsliga begrepp och använda dem då du jämför olika platsers lägen i förhållande till varandra.
olika karttecken och geografiska begrepp( t ex kust, bukt, halvö, ö, sjö, näs).
Du kan med stöd ange olika karttecken och geografiska begrepp( t ex kust, bukt, halvö, ö, sjö, näs).
Du kan några karttecken och geografiska begrepp( t ex kust, bukt, halvö, ö, sjö, näs).
Du kan med säkerhet flera olika karttecken och geografiska begrepp( t ex kust, bukt, halvö, ö, sjö, näs).
namnge världsdelarna, världshaven samt några platser i ditt närområde.
Du kan med visst stöd namnge världsdelarna, världshaven samt några platser i ditt närområde.
Du kan namnge världsdelarna, världshaven samt några platser i ditt närområde.
Du kan med säkerhet namnge världsdelarna, världshaven samt flera platser i ditt närområde.