Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och Livets utveckling åk 5

Skapad 2018-04-04 16:14 i Gläntanskolan Helsingborg
Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få en större förståelse för livets utveckling på jorden. De ska kunna ge exempel på hur djur och växter i världen är anpassade till sin miljö. De ska även veta att människan är en del av livets utveckling och att livet fortsätter att utvecklas hela tiden. De ska få en inblick i systematik, hur djur är ordnade och grupperade efter olika egenskaper.
Grundskola 5 Biologi

Vi kommer under de närmsta veckorna att arbeta med hur livet på jorden har utvecklats och hur djur har anpassat sig till olika livsmiljöer. Vi ska också läsa om olika forskare t.ex. Charles Darwin och Carl von Linné. Vi kommer även att lära oss om olika djurgrupper och vad som kännetecknar dem samt hur man kan sortera djuren genom att titta på likheter och skillnader.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA DIN FÖRMÅGA ATT...

 

 • söka och granska information.
 • kommunicera och presentera naturvetenskaplig kunskap. 
 • genomföra undersökningar. 
 • dokumentera undersökningar. 
 • observera, namnge och sortera. 
 • beskriva och förklara begrepp.
 • berätta om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse. 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Vad?

Vi kommer att lära oss mer om:

 • varför ser djur ut som de gör och hur de anpassat sig till olika livsmiljöer
 • olika djurgrupper och vad som kännetecknar dem.
 • olika växters livscykel
 • hur livets utveckling har gått till
 • att granska historier om djur i myter, sagor och konst
 • om en hållbar utveckling för djuren

Hur?

Arbetssätt

Du får möjlighet att utveckla dina förmågor genom olika arbetssätt. Vi kommer att...

 • ha lärarledda genomgångar och gruppdiskussioner där vi pratar både om livets utveckling på jorden och anpassningar i naturen.
 • läsa om arbetsområdet, göra uppgifter och se på film.
 • göra enkla undersökningar

 

 

Detta kommer att bedömas...

Din förmåga att...

 • förstå och använda begrepp
 • se samband 

Dina kunskaper om...

 • livets utveckling på jorden
 • hur djur och växter i världen är anpassade till sin miljö
 • hur djur är ordnade och grupperade efter olika egenskaper
 • människans behov och påverkan på naturen
 • att göra och dokumentera enkla undersökningar

 

 

 

 

 
 

 

Koppling till läroplan

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: