👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 18 Åk 8 Sv Reportage TP/KSA

Skapad 2018-04-04 18:01 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Du är journalist och har fått i uppdrag att skriva ett reportage. Du får skriva om vad som helst bara du har goda person- och miljöbeskrivningar och ditt reportage innehåller intervjuer med människor.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna skriva ett reportage som innehåller goda person- och miljöbeskrivningar. Du visar att du kan skriva till angiven mottagare (ungdomstidning). Du bearbetar ditt reportage och visar att du behärskar skrivregler och grammatik.

 

Genomförande

 • Vi går igenom vad som är typiskt för ett reportage
 • Vi läser olika slags reportage
 • Vi går igenom hur du kan beskriva miljöer och personer i ett reportage
 • Du gör relevanta intervjufrågor samt genomför en intervju
 • Vi repeterar skrivregler

Bedömning

Bedömningen avser:

Din förmåga att skriva ett reportage som innehåller goda person- och miljöbeskrivningar 

Du kan skriva till angiven mottagare

Du visar att du behärskar skrivregler och grammatik

Du skriver med effektivt språk där du har varierande meningar med ett varierat ordförråd.

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet Läsa och skriva:

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. 
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. 
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, korrekt meningsbyggnad 

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna …

 • utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Matriser

Sv
Reportage

---->
---->
---->
Innehåll
Du följer instruktionen för uppgiften. Dina tankegångar framgår. Ditt reportage innehåller enkla gestaltande beskrivningar t.ex. av personer och miljö. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett enkelt sätt, t.ex. genom att återberätta.
Du följer instruktionen för uppgiften. Dina tankegångar framgår tydligt. Ditt reportage innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och sinnesintryck. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer.
Du följer instruktionen för uppgiften. Dina tankegångar framgår tydligt. Ditt reportage innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och sinnesintryck. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera nyanserat samt att ta in flera perspektiv.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta beskrivning och intervjuer. Texten har en struktur som passar ett reportage t.ex. att du använder rubrik, ingress och brödtext. Du behärskar styckeindelning.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning t.ex. är det lätt att följa då du binder samman fakta beskrivning och intervjuer. Texten är välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passande, t.ex. med lekfulla sätt att beskriva det du ser och upplever Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.