👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En språklig resa

Skapad 2018-04-05 08:38 i Tullmästaren förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi reser till olika länder och tar reda på olika fakta; Var ligger landet? Vad lever det för djur där? Vilket språk talas? Vad har landet för alfabet? Vad dansar man till? Vad äter man? Vilka nyfikenhetsfrågor väcks?

Innehåll

Vi gör en språklig resa tillsammans med barnen och tar oss till länderna på olika färdsätt; tex med luftballong och flygplan. Vår resa ingår i vårt fokus Hållbarhet i relation till Naturvetenskap och de estetiska språken.

Syftet är att barnen ska få ny kunskap om de länder vi reser till bland annat om djur, natur och språk. Under resan tar vi vara på barnens frågor och pedagogernas frågor och gör resan till ett spännande innehåll.

Målet är att barnen;

 • Ska få ny kunskap om de länder vi reser till
 • Lära sig några nya ord på ett annat språk
 • Kunskap om djur och natur, ökad förståelse för hur stora/små djur är
 • Ta del av landets kultur: mat, musik, språk
 • Få ökat intresse av att söka fakta på egen hand
 • Kritiskt granska frågor/texter/bilder

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016