Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Movies

Skapad 2018-04-05 08:45 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
Let´s talk movies!

Innehåll

 

 

MÅL

Utveckla förmågan att uttrycka oss kring film på engelska. Att förstå innehållet i olika texter som har med film att göra. Att förstå innehållet i olika kortfilmer. Att kunna prata och skriva om egna upplevelser kring film. Utveckla ordförrådet med begrepp som hör till området.

 

 

ARBETSFORMER

Vi kommer att jobba med Gleerups digitala läromedel med unit "Movies". Vi kommer att lyssna, läsa och diskutera texter på ämnet. Samtala i klass, grupp och par. Arbeta med kortare och längre skrivuppgifter. Hörförståelseträning i form av filmklipp och ljudklipp.

 

 

BEDÖMNING

Muntlig förmåga tränas och bedöms i klassrummet under arbetets gång. I slutet av arbetsområdet kommer vi ha ett prov med fokus på bedömning av hörförståelse, läsförståelse och skriftlig förmåga.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: