👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 9: Förebilder

Skapad 2018-04-05 09:08 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 9 Svenska
Alla har vi någon form av förebild. Vissa är närstående personer, andra är sådana vi bara hört talas om, men som ändå gjort ett intryck. Nu ska du presentera din förebild.

Innehåll

Konkretiserade mål

Inom arbetet tränas följande förmågor:

  • informationssökning
  • källkritik
  • muntlig presentation

Undervisningen

Din uppgift är att presentera en av dina förebilder för klassen i en ca 3-5 minuter lång presentation. Du ska söka information på nätet om din förebild och sammanställa informationen du hittar till ett talmanus.

I din presentation ska följande ingå:

  • Motivera valet av förebild (varför har du valt just honom/henne).
  • Kort information om förebildens liv med korrekt källhänvisning.
  • Hur länge har du haft personen som förebild?
  • På vilket sätt har personen påverkat dig?
  • Vad är det som gör honom/henne värd att se upp till och ta efter?
  • Hur ska vi vara för att vara bra förebilder enligt dig?

 

I Classroom finns en beskrivning av vad vi gör på de olika lektionspassen. Presentationen av din förebild sker under vecka 16 och 17.

 

Matriser

Sv
Svenska 9: Förebilder

---
Du har inte genomfört och/eller visat något som kan vara bedömningsunderlag för den här delen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Presentation
Hur du förberett och genomfört en muntlig redogörelse
enkel muntlig redogörelse i huvudsak fungerande struktur och innehåll viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
utvecklad muntlig redogörelse relativt väl fungerande struktur och innehåll relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
välutvecklad muntlig redogörelser väl fungerande struktur och innehåll god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Informationssökning
Hur du kan söka, välja ut och sammanställa information och från vilka källor.
ett avgränsat urval av källor enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
ett relativt varierat urval av källor utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
ett varierat urval av källor välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställning
Vad informations-sammanställningarna innehåller
enkla beskrivningar och förklaringar i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
ut­vecklade beskrivningar och förklaringar relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Innehåll och kommunikation
Vad du säger i presentationen
försök till... - tydlighet - röd tråd - struktur (inledning, huvuddel, avslutning) - olika stilfigurer såsom anafor, metafor,, retorisk fråga etc - åhörarkontakt - engagemang
föungerande... - tydlighet - röd tråd - struktur (inledning, huvuddel, avslutning) - olika stilfigurer såsom anafor, metafor,, retorisk fråga etc - åhörarkontakt - engagemang
väl fungerande.. - tydlighet - röd tråd - struktur (inledning, huvuddel, avslutning) - olika stilfigurer såsom anafor, metafor,, retorisk fråga etc - åhörarkontakt - engagemang