👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 åk 7 Eng, - Prime Time, kapitel 4-6 MS

Skapad 2018-04-05 09:47 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
skriva, grammatik, ordkunskap och hörförståelse
Grundskola 7 Engelska
Texter och ord som har med möbler, hus, släkt och kläder att göra. Grammatik- preteritum.

Innehåll

LPP skriva, höra, grammatik och ordkunskap vt 17

Mål för elev

Att förtydliga och variera din kommunikation.

Att bearbeta och göra förbättringar av dina egna framställningar.

Att förstå talad engelska.

Att formulera dig i skrift.

Innehåll

Kapitel 4- 6 i Prime Time 7- texter, grammatik och ordkunskap

Innehåll: Du ska lära dig de idiomatiska uttryck, grammatik och glosor som ingår i texterna.

Kapitel 4-6: presens och preteritum, klädord, hus-och möbelord, släktord.

 

Genomförande

Under ca 8 veckor får du arbeta med textbok+övningsbok, kapitel 4-6. Ordkunskap och grammatik av preteritum. Du får visa dina kunskper genom hörförståelse, skrivuppgifter samt ett ordkunskaps- och grammatikprov.

Bedömning

Läxförhör under lektionerna samt prov. 

Kursplanemål

Att förtydliga och variera din kommunikation.

Att bearbeta, och göra förbättringar av egna framställningar.

Att utveckla ditt skrivande och utveckla din hörförståelse för talad engelska.

Matriser

En
LPP skriva, höra, grammatik och ordkunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förbättra och bearbeta:
Att förtydliga och variera din kommunikation Att bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. Enkla
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. Välgrundade
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar. Välgrundade
Höra:
I talad engelska
 och lätt-tillgängliga texter uppfatta...
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i hörövningar du lyssnar på. Översiktligt
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Kan dra slutsatser utifrån hörövningar du lyssnar på. Välgrundat
Förstår både helhet och detaljer i hörövningar du lyssnar på. Uppfattar hörövningens budskap. Välgrundat och nyanserat
Skriva
i olika genrer muntligt och skriftligt formulera sig ...
En engelsktalande person förstår texten efter en eller några genomläsningar. Textens meningar hänger ihop med varandra. Använder ett engelskt ord och frasförråd så att en engelsktalande person förstår. begripligt
En engelsktalande person förstår både helhet och detaljer i texten vid en första genomläsning. Texten är indelad i stycken utifrån sammanhang. Använder ett varierat ord- och frasförråd använder rätta former av verb i presens och preteritum. Innehållet drivs framåt med ny information utan upprepningar. relativt tydligt
Väljer rätt ord i rätt sammanhang. Texten har en god struktur både inom och mellan stycken. Visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd. Innehållet beskrivs och förklaras utförligt. Kan utveckla och fördjupa innehållet. tydligt