Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter

Skapad 2018-04-05 10:24 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Vi arbetar med att läsa, tolka och skriva egna dikter.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Dikter kan vara korta, långa, rimma eller inte rimma. Dikter kan var både lätta och svåra att förstå. Vilka dikter fångar ditt intresse? Förhoppningsvis kommer du att få inspiration till att både läsa och skriva dikter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska få möjlighet att läsa och tolka olika sorters dikter.

Syftet är att du ska utveckla stretegier för att skriva dikter med deras typiska uppbyggnad och språkdrag.

 

Bedömning - vad och hur

Följande kommer att bedömas

Din förmåga att:

 • utifrån egna erfarenheter tolka dikter och föra resonemang om dikters budskap
 • skriva dikter och använda dig av respons för att förbättra dina dikter
 • rita/välja en bild som förstärker din text 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med dikter under fyra veckor. Planeringen ser ut som följande:

 • Genomgång av vad som kännetecknar en dikt och några olika slags diktformer.
 • Tillsammans, parvis och enskilt läsa, analysera och tolka dikter.
 • Gå igenom olika strategier för att skriva dikter.
 • Tillsammans och enskilt skriva dikter.
 • Ge respons på andras dikter, och bearbeta sina egna dikter utifrån respons från andra.
 • Rita och/eller välja bilder som förstärker diktens budskap.

 

Uppgifter

 • Vårdikt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: