Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tripp Trapp Träd

Skapad 2018-04-05 10:42 i Västerbo Dibber Sverige AB
Förskola
Tripp, Trapp, Träd är ett digitalt verktyg för förskolan och riktar sig till 3–5 åringar. Appen och avsnitten från UR PLAY utgår från förskolans läroplan och är utvecklad i samarbete med forskare inom förskolepedagogik, verksamma pedagoger och förskolebarn.

Innehåll

Bakgrund

Tripp, trapp, träd är en egen värld att utforska, leka och interagera i. I appen finns det radio och tv-program samlade med sagor, sånger, ramsor, spel och barndokumentärer. Barnen kan även göra eget material med kamera och ljudinspelningar. Man kan även vara fler användare så appen vill inspirera till samarbete. Barngruppen får möjlighet att se olika situationer, utveckla kunskaper om naturvetenskap, kroppen, väder, teknik osv. Appen syftar till att väcka nyfikenhet och inspirera till lärande lek i och utanför appen/avsnitten och lägga grund för samtal och interaktion mellan barn-barn, samt mellan barn- pedagog. 

Syftet 

Vi har valt att jobba med detta projekt för att barnen visar ett stort intresse för djur och natur.
Vi ser också att vi kan koppla våra prioriterade mål från arbetsplanen till projektet. 
Barnen ska få möjlighet att få olika kunskaper på ett roligt och lustfyllt sätt.


Målen
 med Tripp, Trapp, Träd-appen är att bidra till: 

språkutveckling 

- ökad begreppsförståelse 

- ökad lust att utforska, uppleva och skapa tillsammans 

- ökad kommunikation och interaktion 

- stärkt digital kompetens  

- ökad förmåga till att lyssna och koncentrera sig.
  

Metod - genomförande

Vi kommer att titta på ett avsnitt som är ca 15min långt och sedan diskutera i grupp vad vi precis såg samt lyssna in barnens hypoteser och funderingar, samt diskutera hur vi ska arbeta vidare. Behöver vi utforska något? Behöver vi söka information någonstans? Vi kommer även låta barnen använda sig av appen i förskolan eller vid något tillfälle ute med bussen. 

Dokumentation

Vi dokumenterar genom lärplattan, med hjälp av anteckningar och/eller ljudinspelning och via Unikum

Utvärdering

Vi utvärderar arbetet på avdelningsplanering, vid teammöten, apk och i Unikum. Vi utvärderar och analyserar efter någon månad hur det gått och hur vi ska gå vidare.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: