👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-18 Litteraturhistoria åk 9 TP

Skapad 2018-04-05 10:45 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde om litteraturen genom tiderna. Vi börjar i forntiden och arbetar på olika vis oss fram till postmodernismen.
Grundskola 9 Svenska

Hur har texter och litteratur sett ut under olika tider och vad kan det bero på att det över tid sett så olika ut? Varför har några särskilda författare blivit mer kända än andra och vad kan vi lära oss av historien för att förstå vår nutida litteratur och eventuellt sia om framtiden? Nu ska ni fördjupa er i olika litterära epoker, några kända verk och författare - från antiken till postmodernismen.

Innehåll

Innehåll

Du lär dig om de olika tidsepokerna i litteraturen samt om de största författarna och verk. Du deltar i genomgångar och sedan arbetar du med en skrivuppgift där du fokuserar på två epoker som du jämför med varandra. Se Driven för instruktioner. 

Bedömning

Kunna skriva olika texter med språklig variation, varierande meningsbyggnad, följa de språkliga normerna och struktur.

Kunna söka, välja ut och sammanställa information från ett urval trovärdiga och relevanta källor. 

Kunna sammanställa en text som innehåller jämförelser och information utifrån från olika texter.

Kunna göra en sammanfattning av långa texter. 

Kursplanemål 

Läsa och skriva

Skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.

Språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken.

 

Berättande texter och sakprosatexter 

Kombinationer av olika texttyper till nya texter, tex. informerande texter.

 

Söka och sammanställa information

Informationssökning på Internet.

Hur man citerar och gör källhänvisningar.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd.

Matriser

Sv
Litteraturhistoria åk 9

---->
---->
---->
Språk och budskap
Din text innehåller enkla beskrivningar, förklaringar och jämförelser. Du skriver på ett sådant sätt så att du kan förstärka och levandegöra dina texters/epoks budskap. enkelt och på ett i huvudsak fungerande sätt.
Din text innehåller utvecklade beskrivningar, förklaringar och jämförelser. Du skriver på ett sådant sätt så att du kan förstärka och levandegöra dina texters/epoks budskap. utvecklat och ändamålsenligt sätt
Diin text innehåller utvecklade beskrivningar, förklaringar och jämförelser. Du skriver på ett sådant sätt så att du kan förstärka och levandegöra dina texters/epoks budskap. välutvecklat och nyanserat
Skrivregler
anpassa till språkliga normer använder
Du gör ibland fel på stor/liten bokstav. Du stavar ibland fel på vanliga ord som följer stavningsregler. Du glömmer eller sätter ibland ut fel skiljetecken viss säkerhet
Du använder stor/liten bokstav rätt. Du stavar oftast rätt men kan ibland missa på svåra, ovanliga ord. Du använder oftast rätt skiljetecken. relativt god säkerhet
Du använder stor/liten bokstav rätt, Du gör få stavfel. Du gör få fel i användning av skiljetecken. god säkerhet
Använda källor
trovärdighet och relevans källhänvisning
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från några källor. Du skriver korrekta källhänvisningar. Du citerar korrekt när du behöver. enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor. Du skriver korrekta källhänvisningar. Du citerar korrekt när du behöver. utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor Du skriver korrekta källhänvisningar. Du citerar korrekt när du behöver. välutvecklade och nyanserade väl fungerande