Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompis relationer som tema på Skärets fritidshem

Skapad 2018-04-05 10:47 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Pedagogerna valde tema för höstterminen 2017 på Skärets fritidshem, då vi såg ett behöv av att jobba med värdegrunden och hur man är en bra kompis, tillsammans med eleverna.

Innehåll

Vi startade temat med att se "Ugglan och kompisproblemet", från UR skola del 1 "säga förlåt". Sedan fick de sitta i grupper och diskutera, två diskussionsfrågor: Hur tror du att kompisarna vill att du säger "förlåt" till dem? Hur säger du förlåt....? som sedan diskuterades i hela gruppen.

Vi, pedagoger hade gjort ett häfte: Min bok om vänskap, till varje elev med olika uppgifter i som de började jobba med vid nästa tillfälle. Därefter såg vi mer avsnitt om "Ugglan och kompisproblemet", samt fortsatte att jobba i häftet med de olika uppgifterna.

Vi jobbade utifrån olika sagor om vänskap och värdegrund med tillhörande uppgifter (de fanns i elev häftena) bl. a. med att "vi tycker olika", "att känna sig betydelsefull" och "positiva egenskaper" hos varandra mm. Vi dramatiserade också olika situationer och diskuterade hur man borde gjort och vad som var problemet.

Vi såg på serien om Eva och Adam, där det utspelar sig vardagliga situationer mellan kompisarna och hur de hanterade dem.( Denna serie blev mycket uppskattad hos eleverna.)

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: