Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi- Naturen - våren

Skapad 2018-04-05 10:53 i Sundbornsskolan Falun
Detta avsnitt om naturen fördjupar oss i olika ekosystem, näringsvävar, näringskedjor och hur de fungerar. Årstidernas påverkan, olika kretslopp och fotosyntesen är bland annat begrepp som berörs.
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
Detta avsnitt om naturen fördjupar oss i olika ekosystem näringsvävar, näringskedjor och hur de fungerar. Årstidernas påverkan, olika kretslopp och fotosyntesen är bland annat begrepp som berörs. Allt med fokus på våren

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att lära sig begrepp och se samband som är viktiga att kunna och förklara inom biologin och naturvetenskapen. Detta ska du visa på olika sätt.

 

 

Konkretisering av mål

 

Mål att kunna använda sig av, lära sig, förklara och se sambanden mellan begrepp som:

klimat, naturtyp, näringskedja, näringsväv, rovdjur, växtätare, allätare, nedbrytare, livsmiljö, med flera. 

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta i formen av grupper med tydlig rollfördelning där gruppen specialiserar sig i en del av ämnet och under arbetets gång samt vid redovisning tar del av övriga gruppers resultat. 

Bedömning

Arbetsområdet kommer bedömas fortlöpande utifrån begreppen ovan och de olika aktiviteterna (se punkterna från läroplanen ovan) vi gör. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: