Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 åk 6 Re Världsreligionerna BW

Skapad 2018-04-05 10:56 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Religionskunskap
Vi kommer de kommande veckorna att bekanta oss med de några av de största religionerna i världen: Kristendom, Islam, Hinduism, Buddhism och Judendomen. Det kommer att bli en spännande resa runt jordgloben som vi gör tillsammans där målet är att du som elev får möjlighet att fundera över livsfrågor och identitet och öka din förståelse för omvärlden och olika människors sätt att leva och tro.

Innehåll

Till dig som elev:

 

Mål


Genom undervisningen i ämnet religionskunskap

ska eleverna utveckla sin förmåga att:

-söka information om religioner och andra livsåskådningar /.../

- reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

Det innebär att du kommer att...

ra dig grunderna i de olika religionerna och därigenom få större förståelse för andra människors sätt att tänka.

Du kommer även att få fundera över vad du tror på jämfört med vad man tror i andra länder 

Arbetssätt

För att du skall lära dig så mycket som möjligt inom detta spännande arbetsområde kommer vi att arbeta på många olika sätt. Bland annat kommer vi att ha några muntliga genomgångar och diskussioner i klassen, men ni kommer även att i mindre grupper bli tilldelade en religion som ni sedan söker fakta om och gör ett arbete om som ni redovisar för klassen. Slutligen kommer du enskilt att få skriva en liten text där du berättar om det du lärt dig och kan jämföra några religioner med varandra. Du kommer även att få skriva ett litet test där du skall visa dina kunskaper om världsreligionerna.

 

Reflektion

Bedömning

Du kommer att bedömas i...

-  dina kunskaper om några heliga platser, ritualer och levnadsregler i världsreligionerna Hur? Genom diskussioner, redovisning av en av religionerna och ett litet prov om de olika religionerna.

-  din förmåga att visa enkla samband mellan religionerna (likheter och skillnader) Hur? Genom att du själv får skriva en liten text där du funderar och jämför olika religioner med varandra och vad du själv tror

-  din förmåga att söka information om religioner på ett fungerande sätt

Hur? Genom att du i en mindre grupp letar fakta och gör en presentation inför klassen om en utvald världsreligion.

Matriser

Re
Jä vt 18 åk6 Re Världsreligionerna BW

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Dina förståelse för några heliga platser och rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna religioner.
Resonemang/Samband
Din förmåga att förklara och se samband mellan världsreligionerna samt olika tolkningar och bruk inom och mellan dessa
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: