Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Förskolor i Hudiksvalls kommun

Skapad 2018-04-05 11:42 i Asplundens förskola Hudiksvall
Förskola
Mall - Planering planering (Pp) Hudiksvalls kommun

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik

Tidsperiod: vt 2018

Förskolans namn: Asplundens förskola

Grupp: Violen

Barnens ålder: 4-5 år

År och datum: 2018

Planeringen Upprättad av: Sandra Nordh, Ingela Swingen och Kristina Enström.

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Bygg och konstruktion.
Vilka målområden i läroplanen berörs?
-utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- utveckla byggandet och kunna bygga efter en enklare instruktion.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi arbetar med teknik lådor.

Vi bygger pärlplattor efter ritningar.

vi bygger med olika material så som lådor, kaplastavar,lagom.m.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Genom dokumentationerna 123.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: