Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema superhjälte

Skapad 2018-04-05 13:47 i Kronaskolan F-3 Ale
LPP för hur vi under läsåret 2012/13 kommer att arbeta med värdegrundsarbete på fritids.
Grundskola 1 – 2
Vilken superhjälte är du? Vilken styrka har du som person? Vi jobbar med KRONA orden. K-Kunskap R-Respekt O-Olikheter N-Nyfikenhet A-Ansvar

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

 • Alla elever ska känna sig trygga på fritidshemmet.
 • Alla elever ska få kännedom hur man är en bra kompis.
 • Alla elever ska lära sig ta ansvar.
 • Vi lyfter fram varandras olika egenskaper på ett positivt sätt.
 • Alla elever på fritids ska känna att dom är lika viktiga.Undervisning och arbetsformer:

Det personliga ansvaret tränas i det dagliga samtalet vid arbetet med konflikter.

Vi kommer arbeta med superhjältetema där vi lyfter våra positiva egenskaper.

Vi skapar våran egna superhjälte först på papper och sen skapar vi i lera.

Vi leker vänskapslekar i idrottshallen.

Vi avslutar vårt tema i samband med fritidshemmets dag den 8/4.

Vi kommer att prata om dom olika egenskaperna som finns hos oss.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: