👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ansvarsbord - mobila

Skapad 2018-04-05 14:41 i Västerbo Dibber Sverige AB
Förskola
På den mobila enheten så kommer vi ha ansvarsbord som rullar på 4v. Det är viktigt för oss att barnen är delaktiga i gruppen, att alla kan uppleva en gemenskap och att alla får hjälpa till.

Innehåll

Bakgrund

Det är viktig för oss att barnen är delaktiga i gruppen, att de upplever gemenskap och hittar lösningar eller kompromissar tillsammans. Alla barn ska få förutsättningar att känna sitt eget och andras värde, att respektera vår miljö och visa hänsyn för allt levande i vår omvärld. Vi ser alla barn som individer. På den mobila enheten har vi fyra bord som barnen sitter vid och varje vecka är det ett bord som får lite extra ansvar. Vi har kommit överens om att det bordet som börjar på måndagen får börja först/hjälpa till hela den veckan och veckan efter är det nästa bords tur osv.

Syfte

* Att se vad barnen upplever är motiverande och på ett sätt stärka lärandet, även för att uppmuntra engagemang och delaktighet.
* Att vi ska uppmuntra barnen att ta sig an saker på egen hand samt låta barnen tänka själva.

Mål: 

* Vi strävar efter att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
*
Vi vill skapa förutsättningar för barnen att utveckla sitt språk och förmåga att uttrycka sig och lyssna på varandra. 

Metod:

Vi har fyra olika bord på bussen och varje vecka så är det ett bord som får lite extra ansvar.
(Ansvars borden rullar på 4v. -gå in/ut först, hålla i samlingar, hjälper till med mat ute, dokumentera med lärplattan)

Måndag: Dela ut sångkort (2barn)

Tisdag: Laga mat utomhus

Onsdag: Dokumentera med lärplattan

Torsdag: Sångsamling önskemål (2barn)

Dokumentation/ Utvärdering

Vi dokumenterar genom lärplattan, fotografier och filmning. Vi filmar barnens process i att hjälpa till och barnen får dokumentera själva. Vi utvärderar kontinuerligt i unikum samt vid terminens slut.