👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism och elektricitet

Skapad 2018-04-05 15:52 i Almekärrsskolan Lerum
En pedagogisk planering som behandlar magnetism och elektricitet.
Grundskola 4 Teknik Fysik
Utan magnetism och elektricitet skulle ditt liv se helt annorlunda ut. Att du använder el, tänker du nog på ofta, men hur viktig är magnetismen? Kan den användas till mer än att kunna sätta fast teckningar på kylskåpet? Och varför dras bara vissa ämnen till magneter? Vilka är de? Detta ska vi jobba med i vårt arbete med magnetism och elektricitet.

Innehåll

Centrala begrepp:

nordpol, sydpol, magnetfält, svartmalm, magnetit, permanent magnet, tillfällig magnet, kompass, elektriska magneter, elektromagnet, elmotor, generator, statisk elektricitet, elektrisk ström, atom, elektron, atomkärna, urladdning, sluten krets, batteri, pluspol, minuspol, kraftledning, ledare, isolatorer, säkring

Lärandemål:

 • Jag ger exempel på material som fastnar på en magnet
 • Jag beskriver skillnaden på en permanent magnet, tillfällig magnet och elektromagnet
 • Jag beskriver hur en kompass fungerar och vad den kan användas till
 • Jag ger exempel på hur magneter har använts historiskt och hur de används idag
 • Jag beskriver och ger exempel på de två olika sorters elektricitet som finns
 • Jag visar hur en lampa kan lysa med batteri och sladdar
 • Jag beskriver hur elektrisk ström kommer till våra hus
 • Jag ger några exempel på hur ström "tillverkas"
 • Jag ger exempel på ämnen som leder ström
 • Jag återberättar någon historisk upptäckt om elektricitet
 • Jag följer instruktionerna när jag genomför undersökningar
 • Jag använder utrustningen på ett säkert sätt när jag gör undersökningar
 • Jag dokumenterar mina undersökningar i text och bild
 • Jag visar hur en ficklampa kan lysa
 • Jag läser faktatexter och visar att jag förstår dem genom att jag kan svara på frågor

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Fy  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6