Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mångkulturellt projekt

Skapad 2018-04-05 15:53 i Fjällbackens förskola Åre
Förskola
Vi möter samt upplever olika länder och kulturer

Innehåll

Syfte: Att alla barns nationaliteter ska lyftas. Alla ska känna sig viktiga och inkluderade

 

Mål: Att göra vår miljö samt verksamhet mer mångkulturell

 

Barnen ritar olika länders flaggor, som sedan efterhand sätts upp i miljön

Vi besöker de olika länderna genom att använda Google Earth

Vi lyssnar på musik ifrån landet, samt provar att dansa en typisk dans

Vi provar att säga några ord på det aktuella språket

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: