👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elbil 9:3

Skapad 2018-04-05 16:33 i Gemensamt i Borlänge Borlänge
Grundskola 7 – 9 Teknik
Du ska i detta arbetsområde bygga en bil som drivs med hjälp av ett batteri. Projektet avslutas med en biltävling, där vi kommer att bedöma vilken bil som gick bäst, vilken bil som var mest teknisk avancerad och bilen med bästa designen.

Innehåll

Konkretiserade mål

 Du skall designa och konstruera en bil:

 • Du skall tillverka bilens underrede utifrån en arbetsbeskrivning.
 • Din bil skall kunna åka framåt.
 • Din bil skall ha en "spännande" design. Försök att använda dig av många olika material.

Du ska skriva loggbok i Onedrive

 Efter varje avslutat pass kommer du att få göra en enkel avstämning i din lärlogg på datorn, genom att kort besvara på:

 • - Detta har jag gjort idag
 • - Detta har jag tänkt på under lektionen (problem, kvalitet, utveckling)
 • - Vad kommer du starta med nästa gång  Ha gärna med skisser och bilder i din loggbok.
 • Utvärdering: Den skriver du på slutet av arbetsområdet. Här ska du beskriva :
 1. Vad du tycker bäst om hos din bil och varför.
 2. Vad tycker du har varit svårast med arbetet?
 3. Vad kunde du ha gjort annorlunda? Förklara hur det kunde gjort ditt arbete med bilen bättre?

 

 Tidsplanering

 

v. 16 Introduktion, skisser och eventuellt börja med bottenplatta

v. 17 Lödövning och fortsätta med bilen  

v.18  Film (självkörande bilar, 20 min) +Bilbygge

v.19 Bilbygge

v.20 Bilbygge

v.21 Avslutande Race

v. 22 SketchUp ( Rita i 3D)

v. 23 Lov, Nationaldag

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Elbil 7-9

E
C
A
Förmågor
Identifiera och analysera tekniska lösningar
Du kan beskriva de delar som är enkla att upptäcka och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar och använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.