Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett barnsligt roligt Kungsbacka!

Skapad 2018-04-05 16:38 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Bild
Nu ska eleverna få hjälpa till att skapa en broschyr: Ett barnsligt roligt Kungsbacka!

Innehåll

Ett barnsligt roligt Kungsbacka!

 

Syfte och sammanhang

I samarbete med Kungsbacka tryckeri och Fyrens bibliotek kommer eleverna i årskurs 5 att få skapa en broschyr med gratis (eller väldigt billiga) aktiviteter för barn och barnfamiljer. Tanken är att broschyren ska delas ut till familjer som är nyinflyttade i Kungsbacka. Vi vill att eleverna ska se att deras arbeten kan ingå i ett större sammanhang och ha betydelse för andra människor. Broschyren kommer att vara på svenska, engelska och arabiska, i syfte att ta tillvara på elevernas språkkunskaper. 

Stort fokus kommer även att läggas på elevernas illustrationer (bildspråk). Syftet och det centrala innehållet i uppgiften handlar om att uttrycka budskap med bilder och att framställa informativa bilder. Det betyder att elevernas illustrationer själva ska kunna beskriva vad aktiviteten innebär (innehåller).

 

Uppgift

 1. Vi börjar med att "brainstorma" i helklass: vad kan man hitta på i Kungsbacka som är kul och gratis (väldigt billigt)? Alla elevernas förslag på aktiviteter skrivs upp på tavlan. Sen röstas 10 förslag fram, som kommer att vara med i den slutgiltiga broschyren. Vi gör en "osynlig röstning", vilket innebär att eleverna lägger huvudet i bänken så att de inte ser vad klasskamraterna röstar på.
 2. I nästa fas av projektet delas eleverna in i mindre grupper. Alla grupperna får varsitt ansvarsområde, så som aktivitet, kartuppslag eller fram/baksida.
 3. Grupperna tilldelas laptops/IPads så att de kan söka information om sin aktivitet, öppettider osv. Först skriver gruppen sin textdel på svenska, därefter skall de med hjälp av klasskamraterna översätta den till engelska och arabiska. Eleverna kommer överens om vilka illustrationer som skall finnas med. Det är viktigt att man väljer illustrationer som tydligt visar på vad aktiviteten handlar om!
 4. Genomgång av arbetet på ett tryckeri. Eleverna kommer att få gå med till Kungsbacka tryckeri och lämna in sin färdiga broschyr för tryck. Avslutningsvis kommer eleverna få gå med och lämna den tryckta broschyren till Fyrens bibliotek, där den ska delas ut till språk caféts besökare.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Ett barnsligt roligt Kungsbacka!

Matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Arbetsprocess
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa många olika typer av berättande och informativa bilder som tydligt kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår tydligt.
Idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom många olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Problemlösning
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen väljer eleven självständigt och genomtänkt handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: