Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människor i Sverige

Skapad 2018-04-05 18:21 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Detta är ett arbetsområde om migration, minoriteter, integration och mänskliga rättigheter

Innehåll

Mål för elev

Migration till och från Sverige, förr och nu.
Invandring, integration minoriteter och segregation.

Innehåll

Migration till och från Sverige, förr och nu.
Invandring, integration, segregation, minoriteter och mänskliga rättigheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Omdömesmatris i SAMHÄLLSKUNSKAP åk 7-9

Använda för årskursen anpassade begrepp och modeller i samhällskunskap för att analysera samhället.
Du använder begrepp och modeller men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp och modeller på fungerande sätt.
Du använder begrepp och modeller på väl fungerande sätt.
Göra underbyggda samhällsanalyser på årskursanpassad nivå.
Du undersöker frågor/strukturer.
Du undersöker frågor/strukturer ur olika perspektiv och beskriver ett enkelt samband.
Du undersöker frågor/strukturer ur olika perspektiv och beskriver frågorna/strukturer na utifrån ett förhållandevis komplext samband.
Du undersöker frågor/strukturer ur olika perspektiv och beskriver frågorna/strukturer na utifrån ett komplext samband.
Argumenterar utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv på en årskursanpassad nivå.
Du framför argument.
Du framför argument och resonerar kring dem. Du använder motargument i viss utsträckning.
Du framför argument och resonerar kring dem. Argumenten är förhållandevis väl underbyggda. Du använder motargument.
Du framför argument och resonerar kring dem. Argumenten är väl underbyggda. Du växlar i stor utsträckning mellan argument och motargument.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg att nå målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: