Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fågel projekt

Skapad 2018-04-06 08:59 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Förskola
Vi ser att barnen fick ett intresse för fåglarna när vi pyntade julgranen med äpplen. Satte upp matstation för fåglarna utanför fönstret. Baren fick även ta sina äppelskrutt och mata fåglarna.

Innehåll

 

Fåglar är så intressant vi tittar i böcker söker information på läsplattor. Läser böcker om fåglar var bor dom, äter, vilka färger, storlekar hur många.

Hållbar utveckling är viktigt och vi vill fånga barnens intresse för naturen. Attbarnen får en relation till naturen, djurlivet och växterna så kommer de alltid att värna om miljön.

Vi arrangerade olika miljöer där vi använde oss av olika material. Vi kommer avvända oss av pennor paper, lim ljus, ljud och naturbilder Barnen ser olika fåglar stora och små de får med sina kompisar på detta blir glädje när vi sitter och äter.

Vilken fågelart kommer barnen att tecknat.  Vi jobbar med digitala verktyg  fick göra QR-koder så barnen får höra hur fåglarna låter samt se bilden på den så att de kopplar ihop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: