Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6, VT-18

Skapad 2018-04-06 09:50 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi fortsätter vårt arbetsområde med skrivprocessen i olika typer av texter vilket även innefattar kompisrespons och bearbetning utifrån denna.

Vi fördjupar oss i faktatexter genom att skriva ett ämnesövergripande arbete om världsreligionerna.

Under vårterminen kommer vi även jobba med nationella minoritetsspråk, nordiska språk samt grammatik.

Mycket spännande arbete har vi att se fram emot så nu kööör vi!!

Innehåll

Syfte

Syftet med denna kurs är att du ska befästa dina kunskaper kring att skriva olika typer av texter där du har koll på att språket varieras utifrån syfte och mottagare. 

Men du ska även få kunskap om och förståelse för inte bara det svenska språkets uppbyggnad och användning ( bl.a. grammatik ) utan även våra närmsta nordiska språk, norska och danska, samt våra svenska minoritetsspråk.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

Med detta menar vi att elev ska:

 • få kunskap om hur man skriver olika typer av texter
 • få förståelse för hur språket ändras i texterna utifrån mottagare och syfte
 • kunna bearbeta sina texter utifrån den respons de får utav pedagog eller kompis.    
 • få full koll på de grundläggande reglerna för stavning och meningsbyggnad.     
 • kunna de 5 största ordklasserna ( substantiv, adjektiv, verb, pronomen och räkneord ) samt känna till övriga fyra ( adverb, prepositioner, konjunktioner och interjektioner )
 • känna till våra svenska minoritetsspråk och vad det innebär för dessa språk att vara ett minoritetsspråk.
 • Känna till likheter och skillnader mellan svenska, danska och norska.

Undervisningens innehåll ( centralt innehåll ):

Detta kommer att bedömas:

Bedömningen kommer att ske på följande sätt:

Genom att observera och dokumentera elevernas väg till lärande samt deras aktivitet under lektionerna. Jag använder även elevernas uppgifter som underlag för bedömning samt de nationella proven i svenska.

Tidsplan:

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under hela vårterminen 2018.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: